டிஸ்க்-அந்த காலமும் இந்த காலமும்
Old%20harddisk%201956.jpg

அவ்ளோ பெரிசு அப்போ
மேலே படத்தில் நீங்கள் பார்ப்பது 1956-ல் IBM நிறுவனம் வெளியிட்ட உலகின் முதன் முதல் ஹார்ட் டிஸ்க் கொண்ட கணிணியான 305 RAMAC-யின் ஹார்ட் டிஸ்க்.ஆமாம் அக்காலத்திய அவ்ளோ பெரிய ஹார்ட் டிஸ்க்.பருமன் மட்டுமே அவ்ளோ பெரிது.ஏறக்குறைய ஒரு டன்.உண்மையில் அதன் நினைவு கொள்ளவு வெறும் 5MB-யே.

இவ்ளோ சிறிசு இப்போ
கீழே படத்தில் நீங்கள் பார்ப்பது இன்றைய கின்னஸ் ரெக்கார்ட் உலகின் மிகச் சிறிய ஹார்ட் டிஸ்க் .85 அங்குலத்தில் தபால் தலை அளவில் 4GB நினைவு கொள்ளவுடனான இது 2005-ல் ஜப்பானை சேர்ந்த டொஷிபா நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது.
worlds%20smallest%20hard%20disk%20drive.jpgsmallestDisk.jpg
Word's first hard disk drive and world's smallest Hard disk drive

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License