வெப்சைட்டுக்கு சொந்தக்காரர் யார்

Whois-களஞ்சியத்தில் வெப்சைட் பெயர் டைப் செய்தாலே போதும். அந்த வெப்சைட்டுக்கு சொந்தக்காரர் யார், அவர் பெயர் மற்றும் வீட்டு முகவரி வரைக்கும் அது கொடுத்துவிடும்.(அதையும் மறைக்க பிரைவசி வசதிகள் உண்டு என்பது வேறு விஷயம்) ஆனால் அதிலிருக்கும் தகவல் உண்மையா பொய்யா என்பது ஆண்டவனுக்குத்தான் தெரியும்.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License