போட்டோ எடிட்டர்

நண்பர் muralidharan கேட்டிருந்தார்
Dear PKP sir, I am a professsional still photographer. Please send me some interested digital photographic software equal to photoshop, (freeware)

போட்டோஷாப்புக்கு இணையான செயல்பாடுகளுடன் கிடைக்கும் ஒரே இலவச ஒளிப்படக் கலவை மென்பொருள் அது GIMP தான் (GNU Image Manipulation Program). முயன்றுபாருங்கள்.கீழே சுட்டி.
http://www.gimp.org

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License