இலவச ஆங்கில இ-புத்தகங்கள்.

கணிணி மற்றும் தகவல் தொழில் நுட்பம் இன்னும் பிற இ-புத்தகங்கள் இலவசமாக ஆன்லைனில்.Computer and Information Technology and more ebooks for free.

http://rahmat.zikri.com/books.html

http://www.maththinking.com/boat/booksIndex.html

http://gayanb.com/

http://www.xpressionsz.com/

http://lab.lpicn.org/pub/books/

http://docs.online.bg/

http://support.apress.com/code_listing.asp?s=0&view=all

http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/

http://stommel.tamu.edu/~baum/programming.html

http://www.comms.scitech.susx.ac.uk/fft/

http://www.mslit.com/default.asp?mjr=FRE

http://www.e-book.com.au/freebooks.htm#1

http://onlinebooks.library.upenn.edu/lists.html

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License