ஆன்மாக்களின் ஓசை
Started by: Anonymous (122.164.173.x)
Date: 09 Jul 2008 09:40
Number of posts: 1
rss icon RSS: New posts
Summary:
வார்த்தைகள் இல்லாத கவிதை மவுனம் சொல்லப்படாத வார்த்தை சோகம் அளவிட முடியாத உலகம் கனவு முடிவற்றது ஆன்மா தேடப்படுவது மனது
New Post
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License