செயற்கை நுண்ணறிவு ( மனிதனின் ஏழாவது அறிவு)
Forum » பிகேபி வலைப்பதிவு / உங்கள் வலைப்பக்கங்கள் » செயற்கை நுண்ணறிவு ( மனிதனின் ஏழாவது அறிவு)
Started by: Anonymous (122.164.173.x)
Date: 17 Jun 2008 14:58
Number of posts: 1
rss icon RSS: New posts
Summary:
The Seventh Sense Create to Machines or Robots on behalf of Man
New Post
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License