விண்டோஸ் செயலி பற்றியன
Forum » நுட்பங்கள் பேசலாம் / விண்டோஸ் செயலி பற்றியன
Number of threads: 91
Number of posts: 257
rss icon RSS: New threads | New posts
Order by:
Last post date
Thread starting date
Create a new thread
Thread name Started Posts Recent post
நான் விண்டோஸ் விஸ்தா home prememium வைத்து இருக்கிறேன். service pack2 acer aspire 6930G intel core duo cpu t600 @2.00GHz 2.00GHz 4GB Ram. 32 Bit operaing system.ATI Radeon HD 4650 Graphics 1GB
by: சீலன் (guest)
24 Sep 2009 09:11
3 by avstre (guest)
23 Dec 2010 06:08 Jump!
by: R.Alagarsamy (guest)
15 Dec 2008 17:46
5 by harafa (guest)
27 Oct 2010 12:10 Jump!
by: Lakshmanan (guest)
21 Jun 2010 12:29
1  
by: Muthu Kumar N SgMuthu Kumar N Sg
02 Nov 2009 15:17
1  
LANGUAGE CHANGE
by: Thamilan (guest)
03 Aug 2009 13:40
4 by Thamilan (guest)
08 Aug 2009 04:50 Jump!
by: Muthu Kumar N SgMuthu Kumar N Sg
21 Jun 2009 01:14
1  
வணக்கம் PKP,நன்பர்களே,சமீபத்தில் மைக்ரோசாப்டின் விண்டோஸ்7 பற்றி ஹிந்து நாளிதளில் பார்தேன்.இம்மாத இறுதிவரை இலவச பதிவிரக்கலாம். பதிவிறக்கினேன். இமேஜ் கோப்பாக பதிவிறங்கியது(2.44gi).DVDல் எரித்தேன். அந்த் DVD வேலை செய்யவில்லை. ஏனென்று தெரியவில்லை. யாரேனும் முயன்றீர்களா? Feed back வேண்டும்.
by: joswajoswa
15 Jan 2009 06:53
13 by manimohan (guest)
29 May 2009 08:46 Jump!
type text in pdf files
by: G.R (guest)
22 Mar 2009 05:51
4 by G.R (guest)
24 Mar 2009 06:16 Jump!
by: Gnanasekaran (guest)
22 Mar 2009 05:12
1  
enn computer windows problem pannuthu
by: Nijam Mohamd (guest)
15 Feb 2009 10:15
3 by vadivelan1979vadivelan1979
17 Feb 2009 12:16 Jump!
I need Windows 2000 patch
by: Sukumar (guest)
22 Jan 2009 06:06
2 by PKPPKP
22 Jan 2009 16:20 Jump!
by: valliappan (guest)
14 Jan 2009 13:28
5 by valliappan (guest)
20 Jan 2009 03:35 Jump!
by: gsrmnmgsrmnm
12 Jan 2009 12:05
5 by gsrmnmgsrmnm
17 Jan 2009 06:21 Jump!
by: மேனன் (guest)
13 Dec 2008 12:41
2 by PKPPKP
14 Dec 2008 21:35 Jump!
by: R.Alagarsamy (guest)
12 Dec 2008 13:44
3 by R.Alagarsamy (guest)
13 Dec 2008 07:55 Jump!
by: மேனன் (guest)
12 Dec 2008 12:02
3 by Muthu Kumar N SgMuthu Kumar N Sg
12 Dec 2008 16:14 Jump!
by: Yakub (guest)
04 Dec 2008 18:40
3 by Yakub (guest)
10 Dec 2008 18:26 Jump!
Hi! I can't able to open any folder, While i try to open folders (Drive folders c:,d:,...) It displays This file does not have a program associated with it for performing this action.Create an association in the folder Options control panel. For solving this as my friend said, I tried in Folder Options i selected File Types in that i selected Folder, After that i hv clicked the Advanced button, in that i cna saw explore & Open option if i select open i can't do anything with that, Edit & Remove options are disabled. How can we rectify this? Thanks in Advance, T.Prabu
by: Prabu (guest)
03 Dec 2008 15:40
3 by Prabu (guest)
05 Dec 2008 09:17 Jump!
My PC ofenly shows "windows Virtual Memory minimum and too Low" What is this? How can i avoid that?
by: Michael (guest)
03 Dec 2008 02:59
5 by Raja Logeshwaran A (guest)
04 Dec 2008 05:51 Jump!
by: Muthu Kumar N SgMuthu Kumar N Sg
24 Nov 2008 02:15
1  
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License