ஒரு சிடி-யை iso இமேஜ் ஆக்குவது எப்படி?

CD-யை iso இமேஜ் ஆக ரிப் பண்ணுவதுஎப்படி? Rip a CD as a iso image for free
http://www.undisker.com/creating-iso-images.html

ஒரு folder-யை iso இமேஜ் ஆக பண்ணுவதுஎப்படி? Make a folder as a iso image for free
Download http://www.trustfm.net/divx/Downloads/Folder2Iso.exe.
And follow the instructions.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License